Na een zevental jaren gewerkt te
hebben met de eerste keukenbus,
de KokoMobiel, ontstond de
behoefte om een bus te bouwen
die beter geschikt is als keuken
voor catering bij grotere
evenementen.

De KokoMobiel is toch meer
gericht op kleinere aantallen eters
(maximaal 70 personen) en is
beter op z'n plek bij tournees.
Eerder werden er bij grotere
evenementen materialen ingehuurd,
maar gezien de benodigde opbouwtijd
en de steeds strengere
hygiëne-eisen (ook in tijdelijke
keukens), besloten we de
KeukenBus te bouwen.

Deze DAF bus uit 1979, die in het
leger gebruikt werd als röntgenbus
werd in een aantal jaren opgebouwd,
getest en aangepast en is er klaar voor!